Štampa

Novi softver: kadrovska evidencija, evidencija radnog vremena i obračun plata


IT SYSTEMS u ponudi ima novi softver: KERVIP - kadrovska evidencija, evidencija radnog vremena i obračun plata. Softver omogućava vođenje evidencije ljudskih resursa, evidencije radnog vremena i kontrole pristupa u skladu sa najnovijim zakonskim propisima u BiH. Pored toga, softverski modul za obračun plata omogućava jednostavno i brzo obračunavanje radnih sati, izradu platnih listi, te svih ostalih neophodnih elektronskih izvještaja: obaveze (virmane), MIP1023, GIP, specifikacije 1002, itd..

Komplatan sistem sa softverom za evidenciju radnog vremena sa kadrovskom evidencijom - KERVIP implementiran je u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te u Federalnom zavodu za zapošljavanje BiH. Na ovom projektu korišteni su uređaji TA-1 proizvođača TRING d.o.o. čiji je distributer za BiH IT SYSTEMS.

Štampa

Softver za projektovanje dalekovoda DKV-PRO v5 u Elektroprivredi BiH

IT Systems je krajem 2015. godine uspješno završio implementaciju softvera DKV-PRO koji će se koristiti kao podrška projektovanju dalekovoda u svim elektro-distribucijama u Elektroprivredi BiH. Izvršena je i obuka 20 korisnika softvera - elektroinžinjera iz elektrodistribucija Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zenica i Bihać.

  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi