Štampa

IT Systems potpisao ugovor za projektovanje baze podataka sa njemačkom nevladinom organizacijom HELP

IT Systems je u saradnji sa partnerom Time Code d.o.o. iz Sarajeva, krajem 2017. godine potpisao ugovor za projektovanje i implementaciju baze podataka za njemačku nevladinu organizaciju HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.. Softverska razvojna metodologija koja će biti korištena u razvoju je zasnovana na Agile konceptu koji spada u iterativni razvoj, što znači da će softver biti isporučen sukcesivno na način da se prvo razvijaju funkcionalnosti sa najvećom poslovnom vrijednošću za klijenta.

  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi