Štampa

Nova web aplikacija Kalendar savjetovanja

IT Systems je za potrebe JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske razvio novu web baziranu aplikaciju Kalendar savjetovanja i IPZ-Individualni plan zapošljavanja.

Aplikacija kroz veoma jednostavan i pregledan grafički interfejs, omogućava uposlenicima pretraživanje slobodnih termina savjetovanja i zakazivanje istih, bez mogućnosti preklapanja, osobama koje traže posao a sve u cilju što uspješnijeg zapošljavanja. Novi informacioni sistem omogućava bržu, stručniju i efikasniju podršku, kako bi u svakom trenutku imali potpune informacije o nezaposlenim osobama, a individualno savjetovanje sa planom zapošljavanja će biti jedna od najaktivnijih usluga prema korisnicima.

  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi