Elmeh - Elektromehanički proračun dalekovoda

0.0/5 ocjena (0 glasova)

Program "Elmeh"koristi se za elektromehaničke proračune provodnika i zaštitnih užadi te izradu montažnih tablica ugiba i opterećenja sa vertikalnim i horizontalnim silama. Sve tablice se automatski proračunavaju i izrađuju u Excel fajli. Ulazni podaci za proračun unose se u dijaloškom okviru ili putem prethodno snimljenih ulaznih fajli, također je moguće zadati uslove proračuna kao što su temperaturni rasponi, naprezanja, sila vjetra, dodatni teret; dok se podaci o stubovima i zateznim poljima mogu direktno importovati iz stubnih lista ili ručno unijeti.

 
 
Program Elmeh ima tri modula koji se mogu odvojeno nabavljati: Jseng - proračun jednačine stanja; Truxa-Tabele ugiba za domaće objekte i Tabele ugiba za strane objekte (tablesag, miran i priss).
 
Uz program se dobija USB ključ, tako da je program moguće instalirati na neograničen broj računara, a program radi kada je ubačen USB ključ.
 
Video prezentacija ovog programa nalazi se na linku:
 

REFERENCE:

* Energoinvest d.d. Sarajevo 
* JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
* JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
* Umel-dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla 
* Aziz Kljuca
* Milan Kuljanin
* Sulejman Durmo

 

Share this product