Raspored dalekovodnih stubova

0.0/5 ocjena (0 glasova)

Program "Raspored dalekovodnih stubova"koristi se za raspored i modifikaciju rasporeda stubova na uzdužnim profilima direktno na crtežu u AutoCad-u. Program je integrisan direktno u AutoCad i omogućava pomjeranje stubova, ubacivanje novih, brisanje postojećih stubova - sve jednim klikom miša. Program automatski računa: srednji i idealni raspon, jednačinu stanja, specifikaciju stubova, stubne liste..., zatim ažurira sve podatke direktno na crtežu: raspone, stacionaže, kote, redne brojeve, visine i tipove stubova...; te iscrtava nove lančanice užadi i klirensa, uz proračun niz drugih parametara neophodnih za kvalitetno raspoređivanje stubova.

 
Uz program se dobija USB ključ, tako da je program moguće instalirati na neograničen broj računara, a program radi kada je ubačen USB ključ.
 
Video prezentacija programa nalazi se na linku:
 
Uz program "Raspored stubova" besplatno se isporučuju i programi:
- "Lančanica" - Autocad dodatak za crtanje lančanice između bilo koje dvije odabrane tačke na crtežu u AutoCad-u, sa zadanim parametrom krive i mjerilom.
- "Krivulja" - iscrtavanje šablona lančanice u AutoCad-u prema zadanim parametrima.

Share this product