Štampa

Evidencija nezaposlenih-ProMan u Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta


IT SYSTEMS je u saradnji sa YEP projektom implementirao novu verziju aplikacije za evidenciju nezaposlenih-Proman v9 u Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta.

 Softver "Proman-evidencija nezaposlenih" je aplikacija i baza podataka koja na efikasan i siguran način omogućava vođenje kompletne dokumentacije vezane za nezaposlena lica: lični karton nezaposlene osobe (LKR), uvjerenja, istorijati promjena na LKR kartonu, kalendar javljanja, savjetodavni proces. Unos i ažuriranje podataka bazirani su na inteligentnim obrascima koji pojednostavljuju i ubrzavaju proces unosa podataka u bazu sa vrlo velikim stepenom automatizacije i ugrađenih logičkih kontrola za sprečavanje pogreški kod unosa. Izdavanje uvjerenja je pojednostavljeno i svodi se na par klikova mišem.

 

  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi