Štampa

Novi softver: kadrovska evidencija, evidencija radnog vremena i obračun plata


IT SYSTEMS u ponudi ima novi softver: KERVIP - kadrovska evidencija, evidencija radnog vremena i obračun plata. Softver omogućava vođenje evidencije ljudskih resursa, evidencije radnog vremena i kontrole pristupa u skladu sa najnovijim zakonskim propisima u BiH. Pored toga, softverski modul za obračun plata omogućava jednostavno i brzo obračunavanje radnih sati, izradu platnih listi, te svih ostalih neophodnih elektronskih izvještaja: obaveze (virmane), MIP1023, GIP, specifikacije 1002, itd..

Komplatan sistem sa softverom za evidenciju radnog vremena sa kadrovskom evidencijom - KERVIP implementiran je u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te u Federalnom zavodu za zapošljavanje BiH. Na ovom projektu korišteni su uređaji TA-1 proizvođača TRING d.o.o. čiji je distributer za BiH IT SYSTEMS.

 

 

Softver podržava i sve ostale vodeće proizvođače opreme za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena bilo da ti uređaji registruju korisnike putem pametnih kratica (MIFARE smart cards), putem otiska prsta ili na bilo koji drugi način.

Modularna struktura softvera omogućava da moduli Kadrovska evidencija, Evidencija radnog vremena i Obračun plata mogu funkcionisati kao samostalni softveri ili kao jedinstvena cjelina.

 

 

 

  • proman

  • kadrovska evidencija

  • dalekovodi