a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

KATALOG PROIZVODA

KATALOG PROIZVODA

Ovdje možete pregledati opise svih naših softverskih proizvoda, kao i softverskih paketa drugih proizvođača čiji smo zastupnici.

Kliknite na odgovarajuće slovo iznad da biste dobili listu svih proizvoda čiji naziv počinje sa tim slovom.

SOFTVER

IT Systems

e-Matičar - Aplikacija za automatizaciju matičnih ureda

e-Matičar - Aplikacija za automatizaciju matičnih ureda

E-Matičar je aplikacija i baza podataka koja potpuno pokriva sve poslove matičnog ureda: matične knjige rođenih, umrlih, vjenčanih, državljana; automatsko kreiranje izvoda iz svih matičnih knjiga, uvjerenja i drugih izvještaja. Raplikacija podataka između matičnih ureda je automatska a ostvaruje se povezivanjem računara direktnom vezom (modemskom ili kablovskom) ili putem VPN mreže preko Interneta.

Geodet - Aplikacija za automatsku obradu geodetskih podataka

Geodet - Aplikacija za automatsku obradu geodetskih podataka

Aplikacija 'Geodet' namijenjena je za obradu podataka sa geodetskog snimanja terena instrumentima 'Topcon', 'Leica', 'Sokkia', 'Trimble' i 'Nikon', kao i ručno unesenih podataka o geodetskim mjerenjima. Geodet podržava sve vrste totalnih stanica i GPS uređaja ovih proizvođača. Aplikacija omogućava automatsko kreiranje standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2, O1v, O18-D, O8, O25, O19, O28p, OK, u propisanoj formi). Izrađeni obrasci su u '*.xls' workbook formatu pa se podaci kasnije mogu dodatno obrađivati u 'Microsoft Excel' – u (vidi sliku ispod). Također, aplikacija omogućava izradu GPS Elaborata sa obrascima GNSS 1-4.

 

Osim obrazaca automatski se izrađuju crteži sa kartiranim tačkama i objektima u više formata za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, LandDevelopment, GoogleEarth, GoogleMaps, TopoCad, Plateia, PLS-CADD, MicroStation, DKV LPro). Aplikacija omogućava i izradu geodetskih obrazaca i crteža direktno iz obrađenih koordinata tačaka (npr. iz tačaka dobivenih iz preciznih GPS uređaja), te automatsko sračunavanje čvornih tačaka. Aplikacija Geodet također omogućava i računanje koordinata detaljnih tačaka iz datih koordinata poligonskih tačaka (stanica) i tahimetrijskog zapisnika sa mjerenja detaljnih tačaka.

 

Geodet-Profili v6

Geodet-Profili - aplikacija za iscrtavanje geodetskih profila terena

Geodet-Profili je aplikacija za automatsko iscrtavanje geodetskih profila (uzdužnih i poprečnih) terena iz PENZD tačaka importovanih u AutoDesk aplikacije kao što su: AutoCad2000-2018 ili LandDesktop, AutoCAD Map, Civil Design itd.
Aplikacija je potpuno integrisana u AutoDesk softvere putem menija i komandne trake. Iscrtavanje uzdužnih i poprečnih profila nikad nije bilo jednostavnije: sa samo par klikova automatski se iscrtava kompletan profil!!!

HELPDESK - Online podrška korisnicima

HELPDESK - Online podrška korisnicima

IT Systems u ponudi ima još jedan novi softver zasnovan na open source PHP programskoj platformi i MySql bazi podataka. Softver HELPDESK je idealan online servis za pružanje podrške Vašim klijentima ili podrške korisnicima unutar same kompanije.

ProMan-elektronsko upravljanje procesima i dokumentima

ProMan-elektronsko upravljanje procesima i dokumentima

Aplikacija za elektronsko upravljanje procesima i dokumentima - ProMan je cjelovito rješenje za praćenje dokumenata, kontakata i predmeta.
U zajedničkoj bazi podataka prate se sve informacije vezane za odnose sa strankama ili klijentima: dopisi, fax i e-mail poruke, zapisnici sa sastanaka, ostali dokumenti, komentari i zabilješke

Servisne usluge fiskalizacije

Servisne usluge fiskalizacije

Nudimo Vam  najbolju i najjeftiniju uslugu fiskalizacije i održavanja vaših fiskalnih sistema, a naš stručni kadar stoji Vam na raspolaganju. Svim našim klijentima pružamo tehničku i stručnu pomoć u rješavanju problema. Ponudu fiskalnih uređaja možete pogledati na našem web shopu www.pcprodaja.com

Geodet-Profili v6

Softver za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – ERVIP

Softver za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – ERVIP omogućava vođenje evidencije ljudskih resursa, evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, u skladu sa najnovijim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Kompatibilan je sa svim poznatijim uređajima za evidenciju radnog vremena.

Usluge web dizajna i hostinga

Usluge web dizajna i hostinga

Nudimo najpovoljnije usluge hostinga te izrade i održavanja dinamičkih web stranica/aplikacija baziranih na PHP-u uz korištenje MySql baze podataka.

Webshop - Internet trgovina

Webshop - Internet trgovina

IT Systems je razvio cjelovito rješenje Webshop - internet trgovina za mala i srednja preduzeća. Nudimo kompletnu uslugu: kreiranje i dizajniranja Webshop-a; postavljanja proizvoda i usluga; integraciju sa svim poznatijim svjetskim servisima za online plaćanje (PayPal, 2Chekout, Worldpay, ...); integraciju sa domaćim servisima za plaćanje kreditnim karticama: Raiffeisen ePay PikPayregistracije domene (ili besplatne poddomene *.its.ba); puštanja u rad (instalacije na webserveru) i Webhosting trgovine.