a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Items starting with E

e-Matičar - Aplikacija za automatizaciju matičnih ureda

e-Matičar - Aplikacija za automatizaciju matičnih ureda

E-Matičar je aplikacija i baza podataka koja potpuno pokriva sve poslove matičnog ureda: matične knjige rođenih, umrlih, vjenčanih, državljana; automatsko kreiranje izvoda iz svih matičnih knjiga, uvjerenja i drugih izvještaja. Raplikacija podataka između matičnih ureda je automatska a ostvaruje se povezivanjem računara direktnom vezom (modemskom ili kablovskom) ili putem VPN mreže preko Interneta.

Elmeh - Elektromehanički proračun dalekovoda

Program "Elmeh" koristi se za elektromehaničke proračune provodnika i zaštitnih užadi te izradu montažnih tablica ugiba i opterećenja sa vertikalnim i horizontalnim silama.