a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Items starting with P

Poljoprivredni podsticaji

Poljoprivredni podsticaji je aplikacija i baza podataka koja na efikasan i siguran način omogućava vođenje kompletne dokumentacije vezane za novčane podsticaje poljoprivrednicima. Unos i ažuriranje podataka bazirani su na inteligentnim obrascima koji pojednostavljuju i ubrzavaju proces unosa podataka u bazu sa vrlo velikim stepenom automatizacije i ugrađenih logičkih kontrola za sprečavanje pogreški kod unosa. Izdavanje rješenja o novčanoj naknadi toliko je automatizirano i pojednostavljeno da se praktično svodi na 2 klika mišem.

ProMan-elektronsko upravljanje procesima i dokumentima

ProMan-elektronsko upravljanje procesima i dokumentima

Aplikacija za elektronsko upravljanje procesima i dokumentima - ProMan je cjelovito rješenje za praćenje dokumenata, kontakata i predmeta.
U zajedničkoj bazi podataka prate se sve informacije vezane za odnose sa strankama ili klijentima: dopisi, fax i e-mail poruke, zapisnici sa sastanaka, ostali dokumenti, komentari i zabilješke