a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

IT Systems proizvodi

DBN-Isplata novčane naknade nezaposlenim-demobilisanim borcima

DBN-Isplata novčane naknade nezaposlenim-demobilisanim borcima

Isplata novčane naknade nezaposlenim-demobilisanim borcima je aplikacija i baza podataka koja na efikasan i siguran način omogućava vođenje kompletne dokumentacije vezane za isplatu novčane naknade demobilisanimborcima. Unos i ažuriranje podataka bazirani su na inteligentnim obrascima koji pojednostavljuju i ubrzavaju proces unosa podataka u bazu sa vrlo velikim stepenom automatizacije i ugrađenih logičkih kontrola za sprečavanje pogreški kod unosa. Izdavanje rješenja o novčanoj naknadi toliko je automatizirano i pojednostavljeno da se praktično svodi na 2 klika mišem.

e-Matičar - Aplikacija za automatizaciju matičnih ureda

e-Matičar - Aplikacija za automatizaciju matičnih ureda

E-Matičar je aplikacija i baza podataka koja potpuno pokriva sve poslove matičnog ureda: matične knjige rođenih, umrlih, vjenčanih, državljana; automatsko kreiranje izvoda iz svih matičnih knjiga, uvjerenja i drugih izvještaja. Raplikacija podataka između matičnih ureda je automatska a ostvaruje se povezivanjem računara direktnom vezom (modemskom ili kablovskom) ili putem VPN mreže preko Interneta.

Elmeh - Elektromehanički proračun dalekovoda

Program "Elmeh" koristi se za elektromehaničke proračune provodnika i zaštitnih užadi te izradu montažnih tablica ugiba i opterećenja sa vertikalnim i horizontalnim silama.

Geodet - Aplikacija za automatsku obradu geodetskih podataka

Geodet - Aplikacija za automatsku obradu geodetskih podataka

Aplikacija 'Geodet' namijenjena je za obradu podataka sa geodetskog snimanja terena instrumentima 'Topcon', 'Leica', 'Sokkia', 'Trimble' i 'Nikon', kao i ručno unesenih podataka o geodetskim mjerenjima. Geodet podržava sve vrste totalnih stanica i GPS uređaja ovih proizvođača. Aplikacija omogućava automatsko kreiranje standardnih geodetskih obrazaca (TZ, O1i2, O1v, O18-D, O8, O25, O19, O28p, OK, u propisanoj formi). Izrađeni obrasci su u '*.xls' workbook formatu pa se podaci kasnije mogu dodatno obrađivati u 'Microsoft Excel' – u (vidi sliku ispod). Također, aplikacija omogućava izradu GPS Elaborata sa obrascima GNSS 1-4.

 

Osim obrazaca automatski se izrađuju crteži sa kartiranim tačkama i objektima u više formata za najčešće korištene CAD aplikacije (AutoCAD, LandDevelopment, GoogleEarth, GoogleMaps, TopoCad, Plateia, PLS-CADD, MicroStation, DKV LPro). Aplikacija omogućava i izradu geodetskih obrazaca i crteža direktno iz obrađenih koordinata tačaka (npr. iz tačaka dobivenih iz preciznih GPS uređaja), te automatsko sračunavanje čvornih tačaka. Aplikacija Geodet također omogućava i računanje koordinata detaljnih tačaka iz datih koordinata poligonskih tačaka (stanica) i tahimetrijskog zapisnika sa mjerenja detaljnih tačaka.

 

Geodet-Profili v6

Geodet-Profili - aplikacija za iscrtavanje geodetskih profila terena

Geodet-Profili je aplikacija za automatsko iscrtavanje geodetskih profila (uzdužnih i poprečnih) terena iz PENZD tačaka importovanih u AutoDesk aplikacije kao što su: AutoCad2000-2018 ili LandDesktop, AutoCAD Map, Civil Design itd.
Aplikacija je potpuno integrisana u AutoDesk softvere putem menija i komandne trake. Iscrtavanje uzdužnih i poprečnih profila nikad nije bilo jednostavnije: sa samo par klikova automatski se iscrtava kompletan profil!!!

HELPDESK - Online podrška korisnicima

HELPDESK - Online podrška korisnicima

IT Systems u ponudi ima još jedan novi softver zasnovan na open source PHP programskoj platformi i MySql bazi podataka. Softver HELPDESK je idealan online servis za pružanje podrške Vašim klijentima ili podrške korisnicima unutar same kompanije.

Novčana naknada-ITS - automatizacija isplata nezaposlenim osobama

Novčana naknada-ITS - automatizacija isplata nezaposlenim osobama

Aplikacija Novčana naknada-ITS je specijalistička aplikacija rađena za potrebe službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Aplikacija u potpunosti automatizuje sve poslove vezane za ostvarivanje prava na novčanu naknadu nezaposlenih lica.

Poljoprivredni podsticaji

Poljoprivredni podsticaji je aplikacija i baza podataka koja na efikasan i siguran način omogućava vođenje kompletne dokumentacije vezane za novčane podsticaje poljoprivrednicima. Unos i ažuriranje podataka bazirani su na inteligentnim obrascima koji pojednostavljuju i ubrzavaju proces unosa podataka u bazu sa vrlo velikim stepenom automatizacije i ugrađenih logičkih kontrola za sprečavanje pogreški kod unosa. Izdavanje rješenja o novčanoj naknadi toliko je automatizirano i pojednostavljeno da se praktično svodi na 2 klika mišem.

ProMan-elektronsko upravljanje procesima i dokumentima

ProMan-elektronsko upravljanje procesima i dokumentima

Aplikacija za elektronsko upravljanje procesima i dokumentima - ProMan je cjelovito rješenje za praćenje dokumenata, kontakata i predmeta.
U zajedničkoj bazi podataka prate se sve informacije vezane za odnose sa strankama ili klijentima: dopisi, fax i e-mail poruke, zapisnici sa sastanaka, ostali dokumenti, komentari i zabilješke

Radne dozvole za strane državljane

Radne dozvole za strane državljane

Radne dozvole za strane državljane je aplikacija i baza podataka koja na efikasan i siguran način omogućava vođenje kompletne dokumentacije vezane za izdavanje radnih dozvola za strane državljane i osobe bez državljanstva. Unos i ažuriranje podataka bazirani su na inteligentnim obrascima koji pojednostavljuju i ubrzavaju proces unosa podataka u bazu sa vrlo velikim stepenom automatizacije i ugrađenih logičkih kontrola za sprečavanje pogreški kod unosa.

Raspored dalekovodnih stubova

Program "Raspored dalekovodnih stubova" koristi se za raspored i modifikaciju rasporeda stubova na uzdužnim profilima direktno na crtežu u AutoCad-u.

Servisne usluge fiskalizacije

Servisne usluge fiskalizacije

Nudimo Vam  najbolju i najjeftiniju uslugu fiskalizacije i održavanja vaših fiskalnih sistema, a naš stručni kadar stoji Vam na raspolaganju. Svim našim klijentima pružamo tehničku i stručnu pomoć u rješavanju problema. Ponudu fiskalnih uređaja možete pogledati na našem web shopu www.pcprodaja.com

SMS Server - programski paket za manipulaciju SMS porukama

SMS Server - programski paket za manipulaciju SMS porukama

Softverski paket SMS Server je veoma fleksibilan softver koji korisnicima daje velike mogućnosti prilagođavanja njihovim potrebama. Otuda i proističe širok spektar primjenjivosti i integrabilnost u druge aplikacije. SMS Server je kompatibilan sa većinom mobitela (SIEMENS, NOKIA, ERICSON, MOTOROLA itd.) kao i GPRS modema. Za povezivanje SMS servera i mobitela/modema dovoljno je samo da imate DATA kabl ili IR-port.
SMS Server vrlo dobro radi kako pod Windows-ima tako i pod Linux-om.

 

Geodet-Profili v6

Softver za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – ERVIP

Softver za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa – ERVIP omogućava vođenje evidencije ljudskih resursa, evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, u skladu sa najnovijim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Kompatibilan je sa svim poznatijim uređajima za evidenciju radnog vremena.

Softverski paket DKV-PRO - Projektovanje dalekovoda

Softverski paket DKV-PRO - Projektovanje dalekovoda

Softverski paket DKV-PRO - Projektovanje dalekovoda koristi se za automatsku izradu crteža uzdužnih profila terena sa ili bez ucrtavanja dalekovodnih stubova i lančanica (iscrtava se najniža faza i dozvoljeni klirens), raspored stubova i elektromehaničke proračune užadi.