Elmeh

0.0/5 rating (0 votes)

Program "Elmeh"koristi se za elektromehaničke proračune provodnika i zaštitnih užadi te izradu montažnih tablica ugiba i opterećenja sa vertikalnim i horizontalnim silama. Sve tablice se automatski proračunavaju i izrađuju u Excel fajli. Ulazni podaci za proračun unose se u dijaloškom okviru ili putem prethodno snimljenih ulaznih fajli, također je moguće zadati uslove proračuna kao što su temperaturni rasponi, naprezanja, sila vjetra, dodatni teret; dok se podaci o stubovima i zateznim poljima mogu direktno importovati iz stubnih lista ili ručno unijeti.

The "ELMEH" is used for electromechanical budgets conductors and protective ropes and making the mounting table deflection and load with vertical and horizontal forces. All tables are automatically calculated and made in the Excel file. The input data for the entries in the dialog box or through pre-recorded input file, it is also possible to specify the terms of the budget, such as temperature range, the stress, the force of the wind, the extra burden; while data on columns and default fields can directly import from columnar list or manually enter.

 
 
 
Program Elmeh ima tri modula koji se mogu odvojeno nabavljati: Jseng - proračun jednačine stanja; Truxa-Tabele ugiba za domaće objekte i Tabele ugiba za strane objekte (tablesag, miran i priss).
 
Uz program se dobija USB ključ, tako da je program moguće instalirati na neograničen broj računara, a program radi kada je ubačen USB ključ.
 
Video prezentacija ovog programa nalazi se na linku:

Specifications

  • Top Speed: 150mph

Share this product